Μεταβλητότητα Χρυσού Vs Μεταβλητότητα Αργύρου: Ποιές οι διαφορές;

Δημοσιεύτηκε από www.xrisos.gr στις

Τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι αγαπήθηκαν από τους επενδυτές, αλλά τα δύο πολύτιμα μέταλλα δεν δημιουργήθηκαν ίσα. Ο χρυσός είναι πολύ λιγότερο ασταθής από το ασήμι. Γιατί και πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει την επένδυσή σας;

Ίσως έχετε δει τις υδραργυρικές ταλαντεύσεις του ασημιού, ενός μετάλλου που είναι γνωστό για τη κυκλοθυμική του διάθεση και την απρόβλεπτη φύση του. Γιατί όμως ο χρυσός, το πολύτιμο αντίστοιχό του, φαίνεται να στέκεται σταθερός μπροστά στο χάος;

Λοιπόν, είναι μια συναρπαστική ερώτηση που απαιτεί βαθιά κατανόηση των αγορών και των παραγόντων που τις επηρεάζουν.

Ο χρυσός και το ασήμι εκτιμώνται για την ομορφιά, τη σπανιότητα και τη χρησιμότητά τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας και οι τιμές τους παρακολουθούνται στενά από επενδυτές, οικονομολόγους και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο.🌎

Όμως, ενώ είναι και τα δύο πολύτιμα μέταλλα, οι τιμές τους μπορεί να διαφέρουν πολύ. Ο χρυσός είναι γνωστός για τη σχετική του σταθερότητα, ενώ το ασήμι είναι γνωστό για την αστάθειά του. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; Υπάρχει συσχέτιση μεταξύ της αστάθειας του χρυσού και της αστάθειας του αργύρου;

Αυτό το άρθρο θα διερευνήσει αυτές τις ερωτήσεις και θα ρίξει φως στους παράγοντες που κάνουν το χρυσό λιγότερο ασταθή από το ασήμι. Θα εξετάσουμε επίσης προσεκτικά τη συσχέτιση μεταξύ της αστάθειας χρυσού και αργύρου και τι σημαίνει για τους επενδυτές.

Ετοιμαστείτε λοιπόν να ανακαλύψετε τον συναρπαστικό κόσμο της αστάθειας των πολύτιμων μετάλλων.

Τι είναι η μεταβλητότητα;🤔

Με απλά λόγια, η μεταβλητότητα είναι ένα μέτρο του πόσο κυμαίνεται η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου με την πάροδο του χρόνου.

Μπορεί να συγκριθεί με τον καιρό. ☁️ Ακριβώς όπως ο καιρός μπορεί να είναι ήρεμος τη μια στιγμή και θυελλώδης την άλλη, έτσι και η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί επίσης να κυμαίνεται απότομα.

Στις χρηματοπιστωτικές αγορές, η αστάθεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου μιας επένδυσης. Τα ευμετάβλητα περιουσιακά στοιχεία είναι πιο επικίνδυνα επειδή οι τιμές τους μπορεί να κυμαίνονται σημαντικά, γεγονός που καθιστά πιο δύσκολη την πρόβλεψή τους.


💡Περιουσιακά στοιχεία υψηλής μεταβλητότητας έναντι περιουσιακών στοιχείων χαμηλής μεταβλητότητας

Ένα κλασικό παράδειγμα αστάθειας είναι οι τιμές των μετοχών. Όταν η χρηματιστηριακή αγορά βιώνει σημαντική πτώση ή ξαφνική άνοδο, θεωρείται ασταθής. Η αστάθεια της αγοράς οφείλεται σε διάφορους παράγοντες, όπως οικονομικούς δείκτες, πολιτικά γεγονότα και εταιρικά νέα - όσο πιο σημαντική είναι η αλλαγή στην αγορά, τόσο μεγαλύτερη είναι η αστάθειά της.

Αντίθετα, τα περιουσιακά στοιχεία χαμηλής μεταβλητότητας είναι λιγότερο επικίνδυνα επειδή οι τιμές τους δεν κυμαίνονται τόσο πολύ με την πάροδο του χρόνου. Για παράδειγμα, τα ομόλογα θεωρούνται γενικά λιγότερο ασταθή από τις μετοχές επειδή οι τιμές τους είναι λιγότερο ευαίσθητες στις διακυμάνσεις της αγοράς.

Ο χρυσός θεωρείται επίσης ένα αρκετά σταθερό περιουσιακό στοιχείο. Αν και η τιμή του μπορεί να ποικίλλει σημαντικά βραχυπρόθεσμα, διατήρησε πάντα την αξία του και μάλιστα αυξήθηκε μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η αξία του χρυσού έχει αυξηθεί από περίπου 38 $ ανά ουγγιά το 1972 σε πάνω από 2.000 $ ανά ουγγιά το 2023 (μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε τη ζωντανή τιμή του χρυσού στον ιστότοπό μας).

Η ουσία είναι ότι η αστάθεια είναι σημαντική για τους επενδυτές επειδή επηρεάζει τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Οι επενδυτές μπορεί να είναι λιγότερο πιθανό να επενδύσουν σε ένα περιουσιακό στοιχείο ή να απαιτήσουν υψηλότερη απόδοση για να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι ασταθές. Από την άλλη πλευρά, εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι λιγότερο ασταθές, ορισμένοι επενδυτές μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να το προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους, ακόμη και αν οι αποδόσεις είναι χαμηλότερες.

Τώρα, ας εμβαθύνουμε στα πολύτιμα μέταλλα και ας εξερευνήσουμε την έννοια της αστάθειας του χρυσού και του αργύρου.

Τι είναι η μεταβλητότητα του χρυσού και του αργύρου; ✍️
Η αστάθεια του χρυσού αναφέρεται στο βαθμό μεταβολής της τιμής στην αγορά χρυσού σε μια δεδομένη περίοδο. Μετρά τη συχνότητα και το μέγεθος των διακυμάνσεων της τιμής του χρυσού.

Όπως ο χρυσός, η αστάθεια του αργύρου αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο η τιμή του αργύρου κυμαίνεται με την πάροδο του χρόνου. Το ασήμι θεωρείται συνήθως πιο ευμετάβλητο περιουσιακό στοιχείο από τον χρυσό λόγω της χαμηλότερης αξίας του και της μεγαλύτερης ευαισθησίας στις διακυμάνσεις της αγοράς.

💡Τι σημαίνει για τους επενδυτές;

Αν και αυτό μπορεί να κάνει το ασήμι μια ελκυστική επενδυτική επιλογή για όσους δυνητικά αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις, συνεπάγεται επίσης μεγαλύτερο κίνδυνο.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν την ανοχή κινδύνου και τους επενδυτικούς τους στόχους πριν επενδύσουν στο ασήμι.

Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την πιθανή κατεύθυνση των τιμών του χρυσού και του αργύρου το 2023, ρίξτε μια ματιά στην Πρόβλεψη τιμών πολύτιμων μετάλλων.


Γιατί όμως το ασήμι είναι πιο ευμετάβλητο από το χρυσό;

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους το ασήμι είναι συνήθως πολύ πιο ευμετάβλητο από το χρυσό. Ας ρίξουμε μια ματιά στους πιο βασικούς:


Λόγος 1: Μικρότερο μέγεθος αγοράς και λιγότερη ρευστότητα 🌊
Η αγορά αργύρου είναι σημαντικά μικρότερη από την αγορά χρυσού, με χαμηλότερο όγκο συναλλαγών και λιγότερους συμμετέχοντες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο στην τιμή του αργύρου, με αποτέλεσμα υψηλότερη μεταβλητότητα.

Αυτό το μικρότερο μέγεθος της αγοράς διευκολύνει επίσης τους κερδοσκόπους να χειραγωγήσουν την τιμή του αργύρου μέσω συντονισμένων αγορών ή πωλήσεων. Αυτός ο τύπος χειραγώγησης μπορεί να συμβάλει σε ξαφνικές αλλαγές τιμών και αυξημένη αστάθεια στην αγορά ασημιού.

Αντίθετα, η αγορά χρυσού, με το μεγαλύτερο μέγεθος και τη μεγαλύτερη ρευστότητά της, είναι λιγότερο επιρρεπής σε χειραγώγηση και διακυμάνσεις τιμών που προκαλούνται από αλλαγές στην προσφορά και τη ζήτηση.

Λόγος 2: Μεγάλη γκάμα βιομηχανικών εφαρμογών 🧑‍🏭
Το ευρύ φάσμα βιομηχανικών εφαρμογών είναι ένας από τους κύριους λόγους που  το ασήμι είναι πιο ασταθές από τον χρυσό. Σε αντίθεση με τον χρυσό, ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως για επενδύσεις και κοσμήματα, το ασήμι χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά, ηλιακά πάνελ, μπαταρίες και ιατρικό εξοπλισμό. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση για ασήμι επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις βιομηχανίες στις οποίες χρησιμοποιείται.

Για παράδειγμα, εάν μια οικονομική ύφεση οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης για ηλεκτρονικά είδη, η ζήτηση για ασήμι που χρησιμοποιείται στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα μειωθεί επίσης, οδηγώντας σε μείωση της τιμής του αργύρου.

Ομοίως, ας υποθέσουμε ότι υπάρχει μια σημαντική ανακάλυψη στην ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών ή ηλεκτρικών οχημάτων. Σε αυτήν την περίπτωση, η ζήτηση για ασήμι που χρησιμοποιείται σε αυτές τις εφαρμογές μπορεί να αυξηθεί, οδηγώντας σε αύξηση της τιμής του αργύρου.

Λόγος 3: Η προσφορά αργύρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή εξόρυξης ⛏️
Η προσφορά αργύρου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παραγωγή εξόρυξης, η οποία υπόκειται σε διάφορους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα παραγωγής και το κόστος παραγωγής.

Για παράδειγμα, οι εταιρείες εξόρυξης μπορεί να αντιμετωπίσουν διακοπές στις αλυσίδες εφοδιασμού τους λόγω πολιτικής αστάθειας, φυσικών καταστροφών ή εργατικών διαφορών. Ομοίως, μπορεί να αντιμετωπίσουν κόστος εισροών, όπως διακυμάνσεις εργασίας, ενέργειας και υλικών, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την κερδοφορία και τα επίπεδα παραγωγής τους.

Αυτοί οι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν διακυμάνσεις στην προσφορά αργύρου, οδηγώντας σε αστάθεια των τιμών. Όταν η παραγωγή εξόρυξης πέφτει ή το κόστος παραγωγής αυξάνεται, η προσφορά αργύρου μπορεί να μειωθεί, προκαλώντας αύξηση των τιμών. Αντίθετα, όταν αυξάνεται η παραγωγή εξόρυξης ή μειώνεται το κόστος παραγωγής, η προσφορά αργύρου μπορεί να αυξηθεί, προκαλώντας πτώση των τιμών.

Λόγος 4: Αλλαγές στο συναίσθημα των επενδυτών 👨‍🦰
Το ασήμι θεωρείται συχνά ως κερδοσκοπική επένδυση και οι αλλαγές στο συναίσθημα των επενδυτών μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες διακυμάνσεις στις τιμές. Για παράδειγμα, εάν υπάρχει μια ξαφνική μετατόπιση του συναισθήματος των επενδυτών προς πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία, όπως οι μετοχές, οι επενδυτές μπορεί να πουλήσουν τα ασήμι τους, προκαλώντας πτώση της τιμής.

Λόγος 5: Διακυμάνσεις του δολαρίου ΗΠΑ 💵
Όπως τα περισσότερα εμπορεύματα, το ασήμι τιμολογείται σε δολάρια ΗΠΑ, επομένως η τιμή του μπορεί να επηρεαστεί και από τις αποτιμήσεις forex. Όταν η αξία του δολαρίου αυξάνεται, η τιμή του αργύρου μπορεί να μειωθεί καθώς γίνεται πιο ακριβό για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα. Ομοίως, όταν η αξία του δολαρίου πέφτει, η τιμή του αργύρου μπορεί να αυξηθεί καθώς γίνεται φθηνότερο για τους αγοραστές που χρησιμοποιούν άλλα νομίσματα.

Με το δολάριο ΗΠΑ να είναι το νόμισμα με τις περισσότερες συναλλαγές, για παράδειγμα, που αντιπροσωπεύει το 88% όλων των συναλλαγών forex, είναι εύκολο να δούμε πώς αυτές οι διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διακυμάνσεις στις τιμές στην αγορά ασημιού.Πώς είναι η αστάθεια του χρυσού σε σύγκριση με το ασήμι;🤔

Ο χρυσός και το ασήμι είναι από τα πιο πολύτιμα και ευρέως διαπραγματεύσιμα πολύτιμα μέταλλα στον κόσμο. Όσον αφορά τη μεταβλητότητα, ωστόσο, έχουν σημαντικές διαφορές.

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει παραπάνω, ο χρυσός είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τη χαμηλή μεταβλητότητά του, ενώ το ασήμι είναι πολύ πιο επιρρεπές σε διακυμάνσεις τιμών. Ο  χρυσός έχει πολύ πιο σταθερό προφίλ ζήτησης επειδή:

  • Οι τιμές του επηρεάζονται από τον πληθωρισμό, τα γεωπολιτικά γεγονότα και τις πολιτικές των κεντρικών τραπεζών.
  • Είναι πιο σπάνιο μέταλλο από το ασήμι και δεν παράγεται ως υποπροϊόν άλλων μετάλλων
  • Η σταθερότητά του πηγάζει από τη χρήση του ως αποθήκευση αξίας, αντιστάθμισης έναντι του πληθωρισμού και ως ασφαλούς καταφύγιου περιουσιακού στοιχείου.

Πρόσφατα παραδείγματα μεταβλητότητας χρυσού και αργύρου

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε δει παραδείγματα σχετικής σταθερότητας του χρυσού. Το 2020, η πανδημία COVID-19 προκάλεσε σημαντικές διαταραχές στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές. Στις πρώτες μέρες της πανδημίας, οι τιμές τόσο του χρυσού όσο και του ασημιού μειώθηκαν καθώς οι επενδυτές κατέφυγαν στα μετρητά.

Ωστόσο, οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν γρήγορα και έφτασαν σε υψηλά ρεκόρ, ενώ οι τιμές του αργύρου συνέχισαν να παρουσιάζουν σημαντική μεταβλητότητα.

Ένα άλλο παράδειγμα είναι το πρόσφατο silversqueeze, το οποίο προκάλεσε μεγάλη άνοδο των τιμών του αργύρου καθώς οι μικροεπενδυτές προσπάθησαν να επαναλάβουν την επιτυχία της GameStop . Ωστόσο, οι τιμές του αργύρου υποχώρησαν γρήγορα καθώς η αγορά ασημιού αποδείχθηκε πολύ μεγάλη και πολύ περίπλοκη για να χειραγωγηθεί με τον ίδιο τρόπο όπως μια μεμονωμένη μετοχή.


Ποια είναι η ουσία;

Ο χρυσός και το ασήμι βραβεύονται για την ομορφιά και τη σπανιότητά τους εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Η επένδυση σε χρυσό μπορεί να είναι μια ισχυρή δύναμη στον κόσμο των οικονομικών, παρέχοντας οφέλη όπως διαφοροποίηση, δυνατότητες για μακροπρόθεσμα κέρδη και αποθήκευση αξίας λόγω της περιορισμένης προσφοράς, της πολιτιστικής σημασίας και της αποδεδειγμένης κατάστασης ασφαλούς καταφυγίου.

Από την άλλη πλευρά, ενώ οι διακυμάνσεις των τιμών του αργύρου είναι μεγαλύτερες από αυτές του χρυσού, μπορείτε να αγοράσετε ασήμι λόγω των πλεονεκτημάτων διαφοροποίησης, της βιομηχανικής ζήτησης, της περιορισμένης προσφοράς και των δυνατοτήτων ανάπτυξης.

Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο χρυσός όσο και το ασήμι πρέπει να εμπεριέχονται στο επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο, ειδικά εάν θέλετε να αυξήσετε την έκθεσή σας σε πολύτιμα μέταλλα, τα οποία μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντιστάθμιση έναντι του πληθωρισμού και να διαφοροποιήσουν τα κεφάλαια σας.


Κοινοποιήστε αυτήν τη δημοσίευση← Παλαιότερη δημοσίευση Νεότερη δημοσίευση →