Τι είναι η τιμή spot;

Τι είναι η τιμή spot και πώς επηρεάζει την αγορά και πώληση πολύτιμων μετάλλων;

 Οι τιμές spot χρησιμοποιούνται από τους συλλέκτες και τους πωλητές πολύτιμων μετάλλων για να παρακολουθούν τις τιμές του χρυσού και του αργύρου. Η τιμή «spot» του χρυσού βασίζεται στην τιμή μιας ουγκιάς χρυσού. Είναι η τιμή ανά πάσα στιγμή του χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια. Το Spot αναφέρεται συνήθως στην τιμή "προσφοράς" η οποία είναι η τιμή που αναφέρεται πιο πρόσφατα στην αγορά στην οποία οι αγοραστές είναι πρόθυμοι να αγοράσουν. Αυτό είναι συνήθως χαμηλότερο από αυτό που ζητούν οι πωλητές. Επειδή οι τιμές αλλάζουν ανά λεπτό, πολλοί μπερδεύονται όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται αυτές οι τιμές spot σε τόσο κυμαινόμενη βάση.

Μια τιμή spot ορίζεται συνήθως ως η τρέχουσα αγοραία τιμή για την οποία ένα εμπόρευμα μπορεί να αγοραστεί ή να πωληθεί την παρούσα στιγμή. Όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, τα μέταλλα χρυσού, αργύρου και πλατίνας το καθένα έχει τη δική του τιμή spot που κυμαίνεται αρκετές φορές την ημέρα. Η τιμή spot ενός πολύτιμου μετάλλου διαφέρει από τις τιμές futures, καθώς η τιμή spot είναι η πιο πρόσφατη διαθέσιμη τιμή για κάθε συγκεκριμένο τύπο μετάλλου. Μια μελλοντική τιμή παρέχει μια συμβατική αξία για ένα συγκεκριμένο μέταλλο σε μελλοντική ημερομηνία, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος αγοράς. Εάν κάποιος επενδύσει σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης για χρυσό, συμφωνεί να λάβει χρυσό για μια προκαθορισμένη τιμή για ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το αν η τιμή του χρυσού αυξάνεται πάνω ή πέφτει κάτω από την προκαθορισμένη τιμή στο μέλλον.

Η κυμαινόμενη τιμή του χρυσού spot παραμένει σήμερα μια σύνθεση των αγορών μελλοντικής εκπλήρωσης (κυρίως του COMEX) για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που αντιπροσωπεύουν την υποκείμενη τιμή του πολύτιμου μετάλλου. Το COMEX είναι το πρωταρχικό χρηματιστήριο όπου διαπραγματεύεται ο χρυσός και, επομένως, όπου η τιμή καθορίζεται ανά πάσα στιγμή. Ο χρυσός διαπραγματεύεται σε όλο τον κόσμο και όλο το 24ωρο. Μερικά από τα μεγαλύτερα χρηματιστήρια περιλαμβάνουν τη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο και τη Σαγκάη. Ο χρυσός διαπραγματεύεται από τις 6 μ.μ. ανατολικά έως τις 5:15 μ.μ. ανατολικά, Κυριακή έως Παρασκευή (η αγορά είναι κλειστή για 45 λεπτά τις καθημερινές).  Ενώ η διαπραγμάτευση πραγματικών φυσικών μετάλλων εμφανίζεται στα περισσότερα χρηματιστήρια, ο μεγάλος όγκος των συναλλαγών γίνεται μέσω της χρήσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης ή άλλων παραγώγων.

Η London Bullion Market Association (LBMA) παρέχει επίσης μια τιμή «διόρθωσης» δύο φορές την ημέρα (κατά τη διάρκεια των ημερών διαπραγμάτευσης). Η καθορισμένη τιμή αποτελεί σημείο αναφοράς για συμβόλαια τιμών για ιδρύματα, παραγωγούς και άλλους μεγάλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Οι τιμές spot για τα πολύτιμα μέταλλα είναι ως επί το πλείστον θέμα προσφοράς και ζήτησης, αλλά συνήθως καθορίζονται εξετάζοντας συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και ανταλλαγές τους επόμενους μήνες. Κατά τον προσδιορισμό της τιμής spot για τα πολύτιμα μέταλλα, εξετάζονται συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης από μήνα σε μήνα με τον μεγαλύτερο όγκο. Ο συγκεκριμένος όγκος ενός μήνα καθορίζεται από το πόσο πραγματοποιούνται μελλοντικές αγορές και πωλήσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τις τιμές spot. Οι τιμές spot των πολύτιμων μετάλλων επηρεάζονται επίσης από οικονομικά δεδομένα, σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, δράσεις της Federal Reserve και πολλούς άλλους παράγοντες  όπως η αξία του Αμερικάνικου δολαρίου, ο πληθωρισμός, τα επιτόκια, τα Χρηματιστήρια και κάθε είδος κρίσης - από τρομοκρατική επίθεση έως πολιτική αναστάτωση έως και ύφεση.

Οι τιμές δεν παραμένουν ακίνητες διότι τα πολύτιμα μέταλλα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε όλο τον κόσμο ανά πάσα στιγμή, και η προσφορά και η ζήτηση για αυτά τα μέταλλα κυμαίνονται συνεχώς. Λάβετε υπόψη ότι η αγορά χρυσού είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με άλλες αγορές, επομένως η τιμή μπορεί να επηρεαστεί πιο εύκολα από μικρά χρηματικά ποσά που εισέρχονται ή εξέρχονται από τον κλάδο.

Πελάτες λιανικής δεν μπορούν να αγοράσουν με βάση την τιμή spot. Η τιμή spot είναι για «μη κατασκευασμένο» μέταλλο. Υπάρχουν δαπάνες για τη διαμόρφωση χρυσού σε κέρμα ή ράβδο, επομένως χρεώνεται ένα ασφάλιστρο από το διυλιστήριο που κατασκευάζει το προϊόν, κόστη μεταφορών και το κέρδος του αντιπρόσωπου που προμηθεύεται και πουλά το προϊόν.

Το κόστος κάθε συναλλαγής που πραγματοποιείτε στην αγορά χρυσού θα βασίζεται στην μορφή χρυσού που αγοράζετε. Τα είδη με τα χαμηλότερα premium είναι οι ράβδοι χρυσού, και όσο η ράβδος μεγαλώνει, τόσο τα premium πέφτουν. Τα χρυσά νομίσματα έχουν ελαφρώς υψηλότερο ασφάλιστρο, καθώς έχουν πιο περίπλοκα σχέδια. Τα χρυσά κοσμήματα είναι πιο ακριβά δεδομένης της δεξιοτεχνίας που απαιτείται για την κατασκευή τους.

Η φυσική αγορά για είδη χρυσού (όπως οι ράβδοι χρυσού και τα νομίσματα που θα βρείτε στο xrisos.gr) παρακολουθεί την τιμή του χρυσού spot, αλλά γενικά οι τιμές των προϊόντων του χρυσού βρίσκονται πάνω από την τιμή του χρυσού. Με άλλα λόγια, αν η τιμή spot του χρυσού είναι 1500€ ανά ουγκιά, θα βρείτε τα περισσότερα φυσικά προϊόντα χρυσού με τιμή λίγο πάνω από 1.500€ ανά ουγκιά.

Ελπίζουμε ότι σας βοηθήσαμε να κατανοήσετε καλύτερα πώς καθορίζεται η τιμή του χρυσού spot. Σίγουρα δεν είναι ένα απλό θέμα ούτε αυτό που κατανοεί πλήρως η πλειονότητα των συμμετεχόντων στην αγορά.