Τι θα μπορούσε να αλλάξει η Βασιλεία III για το χρυσό;

Δημοσιεύτηκε από www.xrisos.gr στις

Θα σας πούμε μια ιστορία για μια διεθνή συμφωνία που θα μπορούσε να είναι κάτι καλό για τους φυσικούς αγοραστές χρυσού… η Βασιλεία III.

Η Βασιλεία III είναι ένα σύνολο μεταρρυθμίσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό των κινδύνων στον διεθνή τραπεζικό τομέα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις εισήχθησαν λίγο μετά την οικονομική κρίση του 2008.

Ορισμένοι από αυτούς τους κανόνες θα τεθούν σε ισχύ στις 28 Ιουνίου 2021 για τις ευρωπαϊκές τράπεζες (και την 1η Ιανουαρίου 2022 για τις βρετανικές τράπεζες).

Αρχικά, ας δούμε γιατί αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντικό για τον χρυσό:

Για να το κρατήσουμε απλό, η Βασιλεία III θα απαιτήσει από τις τράπεζες να κατέχουν το 85% της χρηματοδότησης, για πάνω από ένα χρόνο, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές με πολύτιμα μέταλλα, προκειμένου να μετριάσουν τον κίνδυνο.

Βασικά λοιπόν, για να μπορέσουν να ανταλλάξουν οποιοδήποτε χρυσό προϊόν (φυσικό ή χαρτί), οι τράπεζες θα πρέπει πρώτα να δείξουν ότι κατέχουν το 85% της αξίας τους στα βιβλία τους για τουλάχιστον ένα χρόνο.

Ο φυσικός χρυσός έχει εγγενή αξία, πράγμα που σημαίνει ότι όταν σας ανήκει, έχετε το 100% της αξίας του, οπότε αυτός ο νέος κανόνας δεν θα άλλαζε πολλά για το φυσικό μέταλλο.

Ωστόσο, για το χαρτιά χρυσού, οι τράπεζες θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να κρατήσουν το 85% της αξίας κάθε προϊόντος χάρτινου χρυσού. Χρησιμοποιώντας μετρητά, για παράδειγμα.

Κάτι που φαίνεται ότι οδηγεί τις τράπεζες σε δύο κύριες επιλογές:

1. Πρέπει συνεχώς να υποστηρίζουν κάθε συναλλαγή χρυσού με αρκετά μετρητά.

2. Μετατροπή των λογαριασμών των πελατών τους από μη κατανεμημένο σε κατανεμημένο χρυσό, κάτι που θα μπορούσε να αναγκάσει ορισμένες τράπεζες να αγοράσουν περισσότερο φυσικό χρυσό για να καλύψουν την πιθανή διαφορά.

Περιμένετε, τι είναι και πάλι μη κατανεμημένος και κατανεμημένος χρυσός;

Εάν αγοράσετε κατανεμημένο χρυσό, γίνεστε ο μοναδικός ιδιοκτήτης ορισμένου ποσού φυσικού χρυσού.

Εν τω μεταξύ, ο μη κατανεμημένος χρυσός θα παραμείνει η φυσική ιδιοκτησία της τράπεζας και ουσιαστικά είστε πιστωτής αυτής της τράπεζας. Ο χάρτινος χρυσός, όπως τα ETFs, συνήθως υποστηρίζονται από μη κατανεμημένο χρυσό.

Συνοψίζοντας, η βασική αλλαγή που επείφερει αυτός ο νέος κανόνας είναι ότι καθιστά δυνητικά πιο προβληματικό για τις τράπεζες να ανταλλάσσουν χάρτινο χρυσό, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στις τράπεζες να αγοράσουν μεγάλες ποσότητες φυσικού χρυσού στο εγγύς μέλλον.

Αλλά πώς αλλιώς αυτό θα μπορούσε να είναι καλό για τον φυσικό χρυσό:

Δεδομένου ότι ο χάρτινος χρυσός χρησιμοποιείται συχνά για να σορτάρειι το φυσικό πολύτιμο μέταλλο (γνωστό και ως στοίχημα για μείωση της τιμής του χρυσού), η Βασιλεία III θα μπορούσε ουσιαστικά να μειώσει αυτήν την πρακτική, κάτι που μπορεί να είναι πολύ θετικό για την τιμή του χρυσού.


Κοινοποιήστε αυτήν τη δημοσίευση← Παλαιότερη δημοσίευση Νεότερη δημοσίευση →